Загальне

        Відповідно до Закону України від 23.06.1995 р. № 239/95 «Про донорство крові та її компонентів» донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених Міністерством охорони здоров'я (МОЗ) України. Особа, яка виявила бажання здати кров та (або) її компоненти, зобов'язана не пізніше ніж за 3 дні до дня медичного обстеження, що проводиться перед здачею крові та (або) її компонентів, повідомити письмовою заявою адміністрацію за місцем роботи чи навчання або командування військової частини, де вона проходить службу, про свій намір пройти таке обстеження і здати кров та (або) її компоненти. У такій заяві зазначена особа має визначити додатковий день відпочинку. Слід зазначити, що керівники підприємств, установ, організацій, командири (начальники) військових частин зобов'язані безперешкодно відпускати з місця роботи, служби або навчання за їх заявами осіб, які є або виявили бажання стати донорами, у дні відповідного медичного обстеження і здачі крові та (або) її компонентів, за винятком випадків, коли відсутність донора на його робочому місці або місці служби у ці дні може призвести до загрози життю чи здоров'ю людей, до невиконання завдань, пов'язаних із забезпеченням оборони, безпеки держави та громадського порядку, до суттєвої матеріальної шкоди або інших тяжких наслідків.

         Напередодні здачі крові не слід вживати алкогольні напої, переїдати. У день здачі крові після легкого сніданку людина має зранку прийти на станцію переливання крові з документом, який посвідчує особу. Далі вона отримує необхідну інформацію про донорство, свої права та обов'язки, заповнює анкету, проходить співбесіду з лікарем, медичний огляд та лабораторні обстеження. Порядок медичного обстеження донорів крові та її компонентів, форму анкети, а також повний перелік абсолютних та тимчасових протипоказань до донорства визначено наказом МОЗ України від 1.08.2005 р. № 385. Серед абсолютних протипоказань слід відзначити ВІЛ-інфекцію, сифіліс, вірусні гепатити, туберкульоз, а також наявність гострих та багатьох хронічних неінфекційних захворювань, алкоголізм та наркоманію і такі форми ризикованої поведінки, як надання сексуальних послуг за плату, статеві стосунки з малознайомими особами без презервативу, часта зміна статевих партнерів, гомосексуальні стосунки.

Після заповнення анкети і співбесіди лікар оглядає пацієнта. Перевіряються шкіряні покриви,видимі слизові оболонки, склери, пальпуються доступні лімфатичні вузли та органи черевної порожнини, проводиться аускультація легень. Донору вимірюють температуру тіла, яка має бути 36,6±0,3 °С, визначають частоту і ритмічність пульсу: у нормі — пульс ритмічний, 60–90 уд./хв; вимірюється артеріальний тиск: систолічний — у межах 90–170, діастолічний — 60–100 мм. рт. ст. Кількість регулярних донацій крові на рік у чоловіків — не більше 5, у жінок — не більше 4, після чого інтервал до наступної кровоздачі становить 3 міс. Перед здачею крові у донора визначають вміст гемоглобіну та (або) гематокрит, групу крові за системою АВ0. Подальше обстеження взятої донорської крові проводять в лабораторіях закладів переливання крові за такими показниками:
•група крові та резус-належність, Rh-типування, визначення антиеритроцитарних антитіл;
•маркерів ВІЛ-½;
•маркерів гепатиту С;
•маркерів гепатиту В;
•маркерів до сифілісу;
•активність аланінамінотрансферази (АлАТ).

      При підвищенні АлАТ більше ніж у 2 рази донор не допускається до кровоздачі 6 міс з наступним контрольним обстеженням. Кров або її компоненти, заготовлені у таких донорів, бракуються і знищуються зі складанням актів списання та утилізуються шляхом спалювання. При підвищенні АлАТ менше ніж у 2 рази донор не допускається до кроводачі на 3 міс з наступним контрольним обстеженням. Заготовлена від такого донора кров або компоненти використовуються лише для виробництва її препаратів або діагностикумів. При наступному підвищенні показників АлАТ донора направляють на додаткові обстеження до територіального лікувально-профілактичного закладу.

       Також є деякі особливості в обстеженні донорів плазми та клітин крові. Загалом процедура обстеження донора від моменту звернення на станцію переливання крові до моменту здачі крові триває в середньому 1 год. Після здачі крові або її компонентів донору видається довідка щодо надання пільг (ф. 435/о). Якщо після проходження медичного обстеження, або з технічних причин донація не відбулася, видається довідка щодо обстеження донора (ф. 436/о). Слід зазначити, що медичне обстеження донори проходять безкоштовно, результати обстеження є лікарською таємницею і не розголошуються.

      У день здачі крові та (або) її компонентів донора забезпечують безкоштовними сніданком та обідом за рахунок коштів закладу охорони здоров'я, що здійснює взяття у донора крові та (або) її компонентів. У разі неможливості забезпечення таким харчуванням відповідний заклад охорони здоров'я має відшкодувати донору готівкову вартість відповідних наборів харчування.

       Тепер поговоримо про пільги, які надаються донорам. У день здачі крові та (або) її компонентів, а також у день медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності зі збереженням за ним середнього заробітку. Донори з числа студентів вищих навчальних закладів та учнів професійних навчально-­виховних закладів у зазначені дні звільняються від занять.

Після кожного дня здачі крові та (або) її компонентів, у тому числі у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається додатковий день відпочинку зі збереженням за ним середнього заробітку. За бажанням працівника цей день може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після дня здачі крові чи її компонентів.

У разі, коли за погодженням з керівництвом підприємства, установи, організації, командуванням військової частини в день здачі крові донор був залучений до роботи або несення служби, йому за бажанням надається інший день відпочинку зі збереженням за ним середнього заробітку.

У разі здачі крові та (або) її компонентів у період щорічної відпустки ця відпустка продовжується на відповідну кількість днів з урахуванням надання працівнику додаткового дня відпочинку за кожний день здачі крові.

Виплата середнього заробітку, зазначеного у частинах першій, другій та третій цієї статті, здійснюється за рахунок коштів власника підприємства, установи, організації, де працює донор, або уповноваженого ним органу. Зазначені кошти належать до таких, що спрямовані на благодійну діяльність.

Підставою для надання зазначених пільг є відповідні довідки, видані донору за місцем медичного обстеження чи здачі крові та (або) її компонентів.

Донорам, які протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, допомога з тимчасової непрацездатності у зв'язку із захворюванням виплачується у розмірі 100% середньої заробітної плати донора незалежно від стажу роботи. Така пільга цим донорам надається протягом року після здачі крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості. Учням професійних навчально-виховних, студентам вищих навчальних закладів, які протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, надається право на одержання грошової допомоги у розмірі 25% встановленої у навчальному закладі стипендії протягом 6 міс після здачі крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості. Виплата такої грошової допомоги здійснюється за місцем навчання донора.

      Донорам, які безоплатно здали кров в кількості 40 разових максимально допустимих доз або плазму крові в кількості 60 разових максимально допустимих доз, незалежно від часу їх здачі, набувають статусу Почесного донора України. Таким особам видається відповідне посвідчення і вручається нагрудний знак «Почесний донор України» в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Почесні донори України мають право на:
•безоплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування з використанням дорогоцінних металів) у закладах охорони здоров'я загальнодержавної та комунальної власності;
•пільгове придбання ліків (зі знижкою 50% їх вартості) за рецептами, виданими закладами охорони здоров'я загальнодержавної та комунальної власності;
•безоплатне забезпечення донорською кров'ю та її препаратами, необхідними для їх особистого лікування, за рецептами, виданими закладами охорони здоров'я загальнодержавної та комунальної власності;
•першочергове придбання за місцем роботи або навчання путівок для санаторно-курортного лікування та першочергове лікування у закладах охорони здоров'я загальнодержавної та комунальної власності;
•позачергове забезпечення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, протезами та іншими протезно-ортопедичними виробами;
•використання чергової щорічної оплачуваної відпустки у зручний для них час;
•отримання надбавки до пенсії у розмірі 10% затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць;
•отримання пільгових позик для будівництва індивідуального житла відповідно до законодавства.

      Таким чином, донорство крові або її компонентів є нескладною безпечною медичною процедурою, яка виконується в Україні на сучасному обладнанні, надає донорам можливість безкоштовно пройти медичне та лабораторне обстеження, отримати певні пільги і найголовніше — отримати величезне моральне задоволення від того, що своїм вчинком він, можливо, врятував чиєсь життя.

 

Абсолютні протипоказання для донорства крові та її компонентів

Незалежно від давності захворювання та результатів лікування, донорами крові не можуть бути з наступними протипоказаннями.

Інфекційні та паразитарні захворювання

СНІД, носійство ВІЛ-інфекції, сифіліс вроджений або набутий, вірусні гепатити, позитивний результат дослідження на маркери вірусних гепатитів, усі форми туберкульозу, бруцельоз, сипний тиф, туляремія, лепра, хвороба Крейтцфельдта-Якоба, ехінококкоз, токсоплазмоз, філяріатоз, ришта, лейшманіоз.

Соматичні захворювання

  • злоякісні новотвори, хвороби крові, органічні захворювання центральної нервової системи, повна відсутність слуху і (або) мови, психічні захворювання, наркоманія, алкоголізм, серцево-судинні захворювання (гіпертонічна хвороба II-III ст., ішемічна хвороба серця, атеросклероз, аритмії, тромбофлебіт, вади серця);
  • хвороби органів дихання (бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба, емфізема легень, обструктивний бронхіт, пневмосклероз);
  • хвороби органів травлення (ахілічний гастрит, виразкова хвороба шлунка і дванадцатіпалої кишки);
  • захворювання печінки і жовчних шляхів (хронічні захворювання печінки, у тому числі токсичної природи і неясної етіології, калькульозний холецистит, цироз печінки);
  • захворювання нирок (дифузні і вогнищеві ураження нірок, сечокам'яна хвороба);
  • захворювання сполученої тканини, променева хвороба, хвороби ендокринної системи, хвороби лор-органів (озена, інші гострі і хронічні важкі гнійно-запальні захворювання), очні хвороби (висока міопія - 5 діоптрій і більше, трахома, повна сліпота, залишкові явища увеїту);
  • захворювання шкіри (псоріаз, еритродермія, екзема, червоний вовчак, пухирчасті дерматози, розповсюдженні грибкові та гнійничкова поразки);
  • остеомієліт, оперативні втручання з приводу ампутації або резекції органа і трансплантації органів та тканин.